top of page

 פארק שטרן ,ירושלים ,חיבור השכונה אל הפארק דרך מוטיב המים

פרויקט גמר החוג לעיצוב פנים, המכללה למנהל המסלול האקדמי.

מנחות: אדריכליות טלי כהן אנדרסון ולילךגרוסברג ענבר. 

ע.הוראה: מעצבת שימרית כהן.

bottom of page