top of page

 פארק בית הכרם ,ירושלים, גשר המחבר בין שכונת בית הכרם לגבעת רם 

פרויקט גמר החוג לעיצוב פנים, המכללה למנהל המסלול האקדמי.

מנחות: אדריכליות טלי כהן אנדרסון ולילךגרוסברג ענבר. 

ע.הוראה: מעצבת שימרית כהן.

bottom of page